Jubileuszowe Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Goście z Katowic

To już piąty raz gościli w Jubileuszowym Centrum Caritas parafianie z Katowic Kostuchny.  Grupa zorganizowana przez  Krystynę i Krystiana pod opieką Ks. Roberta Kasprowskiego – Dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, przeżywała swoje rekolekcje. Myślą przewodnią były słowa: „Pan jest moją mocą”.