Jubileuszowe Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Młodość i wiara

Schola z Kóz napełniła cały dom swoim śpiewem i młodzieńczym entuzjazmem- 17-19 marca 2017 rok.

Dziękuję Wam za piękne świadectwo wiary popartej modlitwą, dziękuję za miłą atmosferę i przykład życia.