Jubileuszowe Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Liturgia Godzin

Do dyspozycji korzystających z naszego domu, oddajemy 20 egzemplarzy „Brewiarza dla świeckich”