Jubileuszowe Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Wypłynęli na głębię

tym razem z grupą dzieci – Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody zaprosiła dzieci do przeżycia jedynej i niepowtarzalnej przygody z Panem Jezusem. Od 21-23 października 2016 roku dużo się działo w naszym domu.