Jubileuszowe Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Rafael

kurs prowadzony przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Cyryl i Metody miał miejsce w dniach 10-12 listopada w naszym ośrodku.

Tradycyjnie ekipa SECiM rozmodlona, zaangażowana pełna Bożego Ducha.