Jubileuszowe Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Okoliczne ciekawostki

Różańcowy Szlak Maryjny z Mesznej do Szczyrku „na Górkę”.
Szlak Różańcowy o długości 5km oznakowany drewnianymi kapliczkami biegnie zboczem Magury w masywie Klimczoka, czarnym szlakiem turystycznym na wysokości od 600 – 800 m n.p.m. Szlak wyznaczony jest w granicach Krajobrazowego Parku Beskidu Śląskiego, a bliższe informacje znajdziemy na www.parafia.meszna.eu.