Jubileuszowe Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Poszukiwanie skarbu

stało się tematem kursu dla dzieci jaki zorganizowała w Jubileuszowym Centrum Caritas Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody. Poszukiwania były intensywne, działo się bardzo dużo, a zaangażowanie i entuzjazm małych uczestników pozwala przypuszczać, że skarb został odnaleziony… (15-17 kwietnia 2016 roku)